Senti transporteurs sou 15 m nan longè

Bandwidth sou tapi kawotchou: 80 cm

Lajè total bilding: 110 cm