Senti transporteurs ak balans

Longè: apeprè 4 mèt

Bandwidth: sou 80 cm