Winbergsrivare

Se rap la ekipe ak yon manje orizontal.

Rotor lajè 100 cm.

Ka ekipe ak yon Van dezirab.